Adaptive Reuse

In het derde debat, georganiseerd in het kader van de Brussels Architecture Prize, staat het thema “Adaptive Reuse” centraal. Bij deze gelegenheid zullen de opportuniteiten die reconversie biedt voor bestaande gebouwen aan bod komen, alsook de link tussen programma en projecttypologie.

Carton 123 – AE – Murmuur, OUEST + Zinneke + Rotor, B-architecten, LAVA Architecten, AgwA, OSK-AR architecten en Label architecture komen in dit debat aan bod. Moderator is Lisa De Visscher, artistiek directeur en hoofdredactrice van het Belgisch tijdschrift A+ Architecture in Belgium.

De reconversie van bestaande gebouwen kreeg de jongste 20 jaar voet aan de grond in het debat over de kwaliteit van de architectuur en van de hedendaagse stad. Deze evolutie is ongetwijfeld een gevolg van het gebrek aan braakliggende bouwgronden, maar beantwoordt ook aan de noodzaak om stappen te ondernemen die, wat de principes betreft, gebaseerd zijn op ecologie en circulaire economie. Bij de reconversie rijzen er niet alleen een groot aantal architecturale en stedelijke vragen. Het is ook een opportuniteit voor een verschillend architecturaal discours en zich aan te sluiten bij een verhaal van dynamische en evolutieve architectuur.

De Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgewerkt door Urban in een coproductie met A+ Architecture in Belgium. De cyclus van 5 lezingen, georganiseerd in samenwerking met CIVA, nodigt sprekers uit te handelen over een specifiek thema aan de hand van hun architectuurpraktijk. Deze lezing is de derdein een cyclus van 5 lezingen.

Praktische informatie

  • 16 november 2021, 20u00-21u30, 
  • In het Frans en het Nederlands
  • CIVA (Kluisstraat 55, 1050 Brussel)