Laureaten

Laureaten

Parc des Brigittines

générale assemblée d'architectes

Publieke
ruimte

Laureaat
2023

Parc des Brigittines

générale assemblée d'architectes

“Een gelaagd en gedetailleerd project dat de verschillende niveaus van een complexe locatie met elkaar weet te verbinden, waardoor een continuïteit ontstaat tussen de publieke, productie- en speelruimte. Het project zet een achtergestelde buurt in de kijker en laat zien hoe een goed ontwerp en zorg een transformatie kunnen teweegbrengen.” Meriem Chabani

+

BTL Kindergarten & Primary School

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck

Grote
ingreep

Laureaat
2023

BTL Kindergarten & Primary School

URA Yves Malysse Kiki Verbeeck

“De school combineert hergebruik en nieuwbouw in een dichtbebouwd stedelijk huizenblok, met oog en zorg voor de ruimten die grenzen aan de buren en tussen de twee schoolgebouwen. Het project voert het verkennende en verrassende aspect van de binnenkant van een huizenblok op, en deze intensiteit beïnvloedt de verschillende binnenruimten. Zo ontstaat een rijke en zorgvuldige opeenvolging van dimensiewijzigingen en natuurlijk licht, die telkens een andere sfeer geven aan de verschillende dagelijkse situaties die in deze school plaatsvinden.” Eva Prats

+

Maison Jupiter

V+

Kleine
interventie

Laureaat
2023

Maison Jupiter

V+

“Uit goede architectuur kun je leren. Maison Jupiter biedt een schat aan architectuurlessen en innovaties. Het project verkent grondig hoe een lage CO2-voetafdruk kan worden bereikt bij laagbouwwoningen, met elegante oplossingen voor waterbeheer, warmteproductie, natuurlijke ventilatie en het samenleven met niet-mensen.” Meriem Chabani

+

Arles Luma Parc des Ateliers

Bureau Bas Smets

Extra
Muros

Laureaat
2023

Arles Luma Parc des Ateliers

Bureau Bas Smets

“Het project transformeert een steriele, desolate en woestijnachtige locatie in korte tijd in een prachtig, weelderig en comfortabel publiek park door de natuurlijke evolutie van de omringende landschapstypologie te versnellen. Met grote kennis van microklimatologische omstandigheden is het park vakkundig ontworpen om zich te ontwikkelen als een zichzelf in stand houdend levend organisme. Het park biedt een moeiteloos veelzijdige ervaring voor het publiek, met lagere temperaturen in de hete zomers en warme plekken in de winterzon. Mocht er ‘open source’ documentatie worden opgesteld, dan heeft het project het potentieel om een toekomstige referentie van groot belang te worden.” Dorte Mandrup

+

Publieksprijs

Openstreets 22

Filter café Filtré Atelier

Publieksprijs

Laureaat
2023

Openstreets 22

Filter café Filtré Atelier

“Een vrolijke verkenning van wat collectieve actie kan bewerkstelligen. Dit project is een echte inspiratiebron voor hoe activisme en publieke organisatie kunnen bijdragen aan gezondere steden en hoe ze de publieke ruimte voor iedereen kunnen terugeisen.” Meriem Chabani

+