Partners

De Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat wordt uitgevoerd door Urban in co-productie met A+ Architecture in Belgium.

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een ambitieus beleid uit op het vlak van stedenbouw, onder de bevoegdheid van Staatssecretaris Pascal Smet. De Gewestelijke dienst Urban.brussels zet dit beleid om in concrete acties en kan daarvoor rekenen op deskundigheid van haar medewerkers.

Urban.brussels speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag bouwen aan de stad van morgen.

A+ Architecture in Belgium

Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en de organisatie van lezingen en tentoonstellingen is A+ Architecture in Belgium dé referentie voor architectuur en stedenbouw in België.

Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Architecture in Belgium architecten, beleidsmakers, opdrachtgevers en producenten aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invulling van onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgium wil hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het internationale niveau.

Co-productie

Onze culturele partners

Onze sponsors en partners