Categorieën en vermeldingen

KLEINE INTERVENTIE

Architectuurprojecten < 1.000 m2: gebouwen of verbouwingen, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dankzij een intelligent plan, een uitgekiende detaillering, een verantwoord materiaalgebruik of een slimme organisatie het juiste antwoord bieden op de uitdagingen van de hedendaagse grootstad.

GROTE INGREEP

Gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door hun volume, hun programma of hun ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving. 

PUBLIEKE RUIMTE

Projecten in de openbare ruimte, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die een meerwaarde vormen voor de bewoners en gebruikers, die inzetten op groene mobiliteit, en zo een plek maken voor iedereen. Het gaat hier niet enkel om straten, pleinen en parken, maar ook om semi-publieke ruimtes die zich openstellen voor de buurt en de voorbijganger, en zo op een genereuze manier iets teruggeven aan de wijk en de stad.

EXTRA MUROS

Kwalitatieve projecten gebouwd buiten het Brusselse grondgebied (nationaal of internationaal), maar ontworpen door een bureau gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naast deze vier prijscategorieën worden nog drie eervolle vermeldingen uitgereikt

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Vermelding voor een Brussels bureau of architect die dankzij jarenlange inzet positieve veranderingen heeft kunnen teweegbrengen voor Brussel. Deze persoon wordt voorgedragen door het wetenschappelijk comité. Hiervoor kan je dus geen kandidatuur indienen.

PROMISING YOUNG ARCHITECT AWARD

Vermelding voor een jong opkomen bureau gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de vennoten niet ouder zijn dan 40 jaar in 2023.

PEOPLE’S CHOICE AWARD

Een publieksjury kiest, los van alle categorieën, uit de genomineerden een favoriet project via de website van de Brussels Architecture Prize. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs.