BC Materials

BC architects & studies

“De schoonheid van dit project berust op de vakkundige rechtlijnigheid, de goed georkestreerde functionaliteit en de duurzame performativiteit. Het toont hoe design zowel mooi als efficiënt kan zijn.” Samia Henni

Materiaaltactieken

— Veronique Patteeuw

In België wordt jaarlijks niet minder dan 36 miljoen ton aarde afgegraven op bouwwerven, waarvan twee miljoen ton in Brussel. Het is niet handig om zo’n hoeveelheid materiaal op te slaan of te vervoeren, waardoor 60 percent ervan als afval eindigt. Sinds 2019 recupereert BC Materials, een spin-off van BC Architects & Studies, deze afgegraven ruwe aarde om ze tot nieuwe bouwmaterialen te verwerken. Het ontwerperscollectief bouwde hiertoe een kleine opslag- en productiehal op de Brusselse Thurn en Taxissite. Het uiteindelijke doel van BC is niet alleen hun gefabriceerde leemstenen verkopen, maar ook de hele traditionele bouwcultuur veranderen.

Meer lezen

  • BC architects & studies

  • https://www.bc-as.org/

  • BC Materials

  • Brussel, België

  • Open productiehal voor BC Materials

  • Directe opdracht

  • BC materials

  • 22/03/2019

  • 300 m²

  • 60 000 €

Meer info