Zinneke

OUEST + Zinneke + Rotor

“De recuperatie en hergebruik van onderdelen van andere gebouwen toont de urgentie om de milieu-impact van de architecturale productie te beperken. Het project biedt hier een antwoord op. Het is een duidelijk voorbeeld van hoe de dringende noodzaak om de klimaatverandering af te wenden, onze manier van ontwerpen en bouwen verandert.” – Anna Puigjaner

Van bastaard tot co-creator

— Jolien Naeyaert

Zinneke, de sociaal en artistieke organisatie die gekend staat voor haar tweejaarlijkse parade in Brussel, bevindt zich sinds 2013 in de Masuiwijk, ten noorden van het stadscentrum. Na een vrij nomadisch bestaan zochten ze deze permanente plek op die vandaag in nauwe samenwerking met Rotor en Ouest architecture gerenoveerd en geherstructureerd is. Ambitieus hier is de werkmethodiek van co-creatie om een verregaand hergebruik van materialen mogelijk te maken en een samenwerking te stimuleren die zorgzaamheid en solidariteit voor mens en omgeving vooropstelt.

Meer lezen

 • OUEST + Zinneke + Rotor

 • https://www.ouest.be

 • Zinneke

 • Brussel, België

 • Ateliers, werkruimten en ontmoetingsruimten voor socio-culturele organisatie Zinneke

 • Selectieprocedure van de Brusselse Bouwmeester Maître Architecte (BMA)

 • ZINNEKE vzw

 • 15/06/21

 • 4000 m²

 • 2 275 000,00 €

 • JZH & Partners

 • Matriciel

 • Zinneke, Ouest, Rotor, Matriciel

 • Rotor (hergebruik van materialen), Zinneke

 • De Coninck nv

Meer info